ΠΡΟΒΟΛΗΣ

Αντιλαμβανόμενοι τις ανάγκες της αγοράς και τη σημασία της άμεσης επικοινωνίας με του πελάτες σας, είμαστε έτοιμοι

να καλύψουμε τις ανάγκες σας σε αφισοκολλήσεις, εντυποδιανομές, τοποθετήσεις banners (εσωτερικού, εξωτερικού χώρου) και υπηρεσίες merchandising.