ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Μια εικόνα = χίλιες λέξεις , και η σωστή εικόνα της επιχείρησης είναι το κλειδί που θα προσελκύσει νέους πελάτες και θα καλλιεργήσει σχέσεις εμπιστοσύνης με τους παλιούς. Η cpromotion αναλαμβάνει εξ' ολοκλήρου το πακέτο επικοινωνίας της επιχείρησης σας από τα δημιουργικά (εταιρική ταυτότητα) προβολή σε ΜΜΕ, μέχρι καινοτόμες – οικολογικές λύσεις προβολής που θα κάνουν τη διαφορά (cptrikes, segway).